تصفیه فاضلاب صنعت دامداری

صنعت دامداری از لحاظ شاخص‌های آلایندگی، مقدار متوسطی از تولید فاضلاب صنایع غذایی را در بر دارد. این فاضلاب دارای بار ارگانیک و بخش فراوان سلولوزی است. تصفیه‌ی این فاضلاب به دلیل وجود بار آلی زیاد مشکل است و روش‌های بیولوژیکی معمول به تنهایی قادر به تصفیه کامل این فاضلاب نمی باشند . به همین دلیل لزوم استفاده از روش‌های فیزیکی و شیمیایی، ته نشینی، چربی‌گیری، دانه‌گیری و روش‌های نوین بیولوژیکی به عنوان فرایند اصلی تصفیه برای ارتقای کیفیت این پساب مطرح می‌شود. پساب واحد‌های دامپروری که حاوی مقادیر بالایی از COD، BOD5، TSS می‌باشد جهت تصفیه پساب، بهترین گزینه موجود استفاده از روش ته‌نشینی و ترسیب ثقلی و چربی‌گیری و جداسازی دلمه‌ها و مواد جامد قابل جداشدن و سپس استفاده از روش A2O جهت حذف آلاینده‌ها تا رسیدن به استانداردهای سازمان محیط زیست می‌باشد.

      عامل بازدارنده برای استفاده از این روش‌ها برای این نوع پساب TDS و TSS بالای فاضلاب تولیدی می‌باشد که باعث افت شدید حذف بیولوژیکی و عدم رشد مناسب باکتری‌های تصفیه کننده می‌شود. در پدیده پلاسمولیز(Plasmolysis) جمعیت باکتری‌های مفید تصفیه کننده پایین آمده و باکتری‌هایی با راندمان تصفیه کم جایگزین می‌شوند.

شکل شماره 1 - یاخته باکتری در سه حالت پلاسمولیز، خنثی (دو محلول با غلظت برابر) و آماسیدگی

با توجه به بار آلودگی شیمیایی و فیزیکی و موارد مطرح شده بهترین گزینه موجود برای فرآیند تصفیه فاضلاب کود دامی استفاده از روش انعقاد + لخته سازی و شناوری با هوای محلول(DAF) جهت کاهش پارامترهای مذکور و در نتیجه کاهش TSS و TDS و سپس تصفیه نهایی با استفاده از روش بیولوژیک همانند ترکیب هوادهی گسترده IFAS  + روش اصلاح شده A2O جهت حذف آلاینده‌ها تا رسیدن به استانداردهای سازمان محیط زیست می‌باشد. در این روش ابتدا با تزریق مواد شیمیایی و تشکیل لخته تا حد ممکن ذرات کلوئیدی و معلق به هم متصل می‌گردند و در نهایت با آزادسازی هوای محلول در سیال، روی سطح شناور و از مایع جدا می‌گردند. اساس کار و شرط کارایی سیستم DAF مرحله محلول سازی هوا در آب می‌باشد که مستقیما به کارایی سیستم بستگی دارد. در این روش توسط پمپ دوفازی نانوحباب‌های هوا تشکیل شده و پس از آزادسازی در اختلاط با فاضلاب ورودی این قطرات بسیار ریز و یا محلول روغن و ذرات معلق قابل شناوری به سطح این حباب‌ها چسبیده و به سطح می‌آیند و در آنجا تجمع می‌یابند و به سادگی قابلیت جداسازی را دارند. لجن حاصله جهت آبگیری به واحد سپراتور منتقل خواهد شد.