خدمات

تصفیه فاضلاب صنعت دامداری

صنعت دامداری از لحاظ شاخص‌های آلایندگی، مقدار متوسطی از تولید فاضلاب صنایع غذایی را در بر دارد. این فاضلاب دارای بار ارگانیک و بخش فراوان سلولوزی است. تصفیه‌ی این فاضلاب به دلیل وجود بار آلی زیاد مشکل است و روش‌های بیولوژیکی معمول به تنهایی قادر به تصفیه کامل این فاضلاب نمی باشند . به همین دلیل لزوم استفاده از روش‌های فیزیکی و شیمیایی، ته نشینی، چربی‌گیری، دانه‌گیری و روش‌های نوین بیولوژیکی به عنوان فرایند اصلی تصفیه برای ارتقای کیفیت این پساب مطرح می‌شود. پساب واحد‌های دامپروری که حاوی مقادیر بالایی از COD، BOD5، TSS می‌باشد جهت تصفیه پساب، بهترین گزینه موجود استفاده از روش ته‌نشینی و ترسیب ثقلی و چربی‌گیری و جداسازی دلمه‌ها و مواد جامد قابل جداشدن و سپس استفاده از روش A2O جهت حذف آلاینده‌ها تا رسیدن به استانداردهای سازمان محیط زیست می‌باشد.

تصفیه فاضلاب صنعت فرآوری پسته

کارخانجات صنایع غذایی به انواع کارخانجات فصلی و غیر‌فصلی تقسیم می‌شوند. پسته از مهم‌ترین محصول ارز‌آور کشاورزی ایران است که حدود 10 درصد درآمد صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهد. فاضلاب­های حاصل از فرآوری­های غذایی فصلی از جمله صنعت فرآوری پسته محتوی مواد آلی با آلایندگی بالا می‌باشند. نتایج حاصل از تعیین کیفیت فاضلاب خام ترمینال­ها و مراکز ضبط و آماده سازی پسته نشان داده است که این فاضلاب دارای  و  بالایی می باشد. علت آن وجود آلاینده‌های همچون ترکیبات فنولیک، گوگرد و سموم کشاورزی در آنها است که دارای پتانسیل بالای آلودگی و  سمیت زیاد برای تخلیه به منابع پذیرنده می‌باشد.

تصفیه فاضلاب صنعت دارویی

فاضلاب داروسازی یکی از پیچیده‌ترین و سمی‌ترین فاضلاب‌های صنعتی مطرح می‌باشد. بسیاری از ترکیبات دارویی‌ پس از استفاده، به طور کامل متابولیزه نمی‌شوند و پس از دفع و حتی پس از تصفیه در تصفیه‌خانه‌ها به محیط‌زیست وارد شده و سبب آلودگی خاک، هوا، آب‌های سطحی و زیرزمینی و باعث صدمات فراوانی به اکوسیستم در معرض پساب، چه از نظر شیمیایی و چه میکروبی می‌گردد. در طول سال‌ها برای حذف این ترکیبات روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی برای حذف آن‌ها بررسی گردیده است.

تصفیه فاضلاب صنعت بهداشتی

فاضلاب شهری، بهداشتی یا انسانی مربوط به فاضلاب تولیدی از واحدهای مسکونی، رستورانی، تجاری و مجتمع‌های تفریحی است. این فاضلاب بر اساس مطالعات انجام شده ضریبی در حدود 85/0 از آب مصرفی را تشکیل می‌دهد. امروزه به منظور دستیابی به استانداردهای محیط زیست جهت تخلیه پساب به چاه جاذب، آب­های سطحی و آبیاری فضای سبز طبق استاندارد سازمان محیط زیست، الزاما از فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی ثانویه استفاده می‌شود. از جمله بهترین و کارآمدترین روش‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی، روش تصفیه A2O می‌باشد.

تصفیه فاضلاب صنعت آبکاری و صنایع فلزی

استفاده وسيع از فلزات سنگين و ترکيبات آنها توسط صنايع، منجر به تخليه مقادير زيادي از اين آلاينده‌ها به آب‌هاي پذيرنده شده است. در صورتي که اين آلاينده‌ها وارد محيط شوند باعث ايجاد مخاطرات بهداشتي مي‌شوند. کروم يکي از مهم‌ترين فلزات سنگيني است که حضور آن در محيط‌هاي آبي نگراني بزرگي به دليل سميت بالا در غلظت‌هاي پايين و قابليت تجمع در بافت‌هاي ارگانيسم‌ها ايجاد کرده است. امروزه يکي از خطرناک‌ترين انواع فاضلاب‌هاي صنایع فلزی مي‌باشد.

تصفیه فاضلاب صنعت رزین های پایه آب

فاضلاب کارخانجات رزین سازی یکی از پیچیده‌ترین و متنوع‌ترین فاضلاب‌های صنعتی مطرح می‌باشد. بسیاری از ترکیبات حتی پس از تصفیه در تصفیه‌خانه‌ها به محیط‌زیست وارد شده و سبب آلودگی خاک، هوا، آب‌های سطحی و زیرزمینی و باعث صدمات فراوانی به اکوسیستم در معرض پساب از نظر شیمیایی می‌گردد. در طول سال‌ها برای حذف این ترکیبات روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی برای حذف آن‌ها بررسی گردیده است.