تصفیه فاضلاب صنعت بهداشتی

فاضلاب شهری، بهداشتی یا انسانی مربوط به فاضلاب تولیدی از واحدهای مسکونی، رستورانی، تجاری و مجتمع‌های تفریحی است. این فاضلاب بر اساس مطالعات انجام شده ضریبی در حدود 85/0 از آب مصرفی را تشکیل می‌دهد. امروزه به منظور دستیابی به استانداردهای محیط زیست جهت تخلیه پساب به چاه جاذب، آب­های سطحی و آبیاری فضای سبز طبق استاندارد سازمان محیط زیست، الزاما از فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی ثانویه استفاده می‌شود. از جمله بهترین و کارآمدترین روش‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی، روش تصفیه A2O می‌باشد.


این روش می‌تواند با اشغال کمترین فضای ممکن، علاوه بر حذف ترکیبات آلی، ترکیبات ازته و فسفره را نیز از فاضلاب جدا نماید. البته به­منظور افزایش راندمان و افزایش شوک­پذیری و کاهش لجن مازاد تولیدی، از پکینگ مدیا در واحدهای بی‌هوازی، انوکسیک و هوازی نیز استفاده خواهد شد. این پساب با جمع‌آوری در یک مخزن متعادل ساز و همچنین جداسازی مواد معلق و قابل ته‌نشینی و تصفیه بیولوژیکی بی‌هوازی، انوکسیک و هوازی با روش هوادهی گسترده(IFAS/EAAS) قابل تصفیه می‌باشد.

لازم بذکرست روغن و چربی موجود در فاضلاب رستوران‌ها بالا باعث افت شدید حذف بیولوژیکی و عدم رشد مناسب باکتری‌های تصفیه کننده می‌شود. به همین دلیل در خروجی آشپزخانه از یک دستگاه چربی‌گیر و دانه‌گیر استفاده خواهد شد. پساب پس از تصفيه بيولوژيكي به حوض گندزدایی منتقل گردیده و به وسیله محلول کلر گندزدايي و جهت آبياري فضاي سبز، استفاده در کشاورزی و يا بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست برای تخلیه به آب‌های سطحی آماده خواهد شد.

نمونه یک دستگاه چربی و دانه‌گیر پیش ساخته فایبر گلاس: